RDI technology s.r.o.


Research  -   Výzkum

Development Vývoj

Innovation  Inovace


...věda slouží vodě...

Voda jako závazek i příležitost

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa, protože výrazně omezuje přístup lidské populace k pitné vodě.

Vývoji nových a zdokonalování existujících metod čištění odpadních vod je celosvětově věnována velká pozornost, přesto do vody vstupuje vlivem lidské činnosti asi 100 000 různých chemických sloučenin.

Zavádění nových metod a technologií čištění odpadní vody do praxe je zajímavou příležitostí, která díky lokálním i globálním problémům s nedostatkem vody a kvůli požadavkům na jejich řešení, vytváří velký prostor pro inovátory.

Stavíme mosty mezi  technologiemi

Naše technologie  jsou řešením pro:

  • nově budované, moderní, fyzikálně-chemické čistící systémy,
  • modernizace starších biologických čistících systémů různého stáří, provedení i velikosti.