O firmě

RDI technology s.r.o.  je soukromá společnost sídlící ve Frýdku-Místku v České Republice. Výrobní činnost je realizována ve Frýdlantě nad Ostravicí a výzkum a vývoj je realizován v Šumicích u Uherského Brodu. Historie činnosti zakladatelů firmy v oblasti výzkumu a vývoje čistění a úpravy vody se začala psát, již v 90. letech minulého století.

  • Zabýváme se problematikou čištění a úpravy vody bez využití biologických procesů, při současné minimalizaci spotřeby chemie a energie.
  • Vyvíjíme a vyrábíme reakční a separační systémy pro oxidační a doprovodné chemické procesy, které jsou základními konstrukčními prvky moderních, nebiologických čistíren a úpraven vody.
  • Vyrábíme a dodáváme plastové svařence, vystrojení studní a vrtů, ATS stanice pro sportoviště, akumulační nádoby, vodojemy, vodoměrné šachty atypické nádrže a další výrobky z plastů.
  • Vlastníme patentované řešení na čistění a úpravu vody založené na oxidaci kontaminantů ve vodě, které průběžně zdokonalujeme. Na základě vlastního vývoje tuto technologii převádíme do výrobků a technologických řešení, která se používají při výstavbě nových moderních, fyzikálně-chemické čistících systémů i při modernizaci starších biologických čistících systémů.
  • Uplatňujeme výsledky vývoje při výrobě, zajišťujeme dlouhodobu ochranu vynaložených investic a zpřístupňujeme sofistikovanou, inovativní technologii širokému okruhu našich zákazníků.