Technologie

RDI technology s.r.o.  se dlouhodobě zabývá využitím oxidačních technologií při čištění a úpravě vody. Naše řešení a naše technologie přináší uživatelům tyto výhody:

  • čistění je založeno na fyzikálně-chemických principech
  • je účinné na většinu typů znečistěné vody
  • účinnost nezávisí na teplotě okolí
  • velmi rychlý náběh provozu
  • jednoduchá výroba
  • nenáročný provoz
  • modulární řešení
  • nízké nároky na prostor
  • možnost regulace výkonu a účinnosti
  • možnost jednoduché úpravy nebo rozšíření zařízení

Řešení je klientovi vždy navrženo individuálně, podle výsledků rozboru znečištění vody a na základě požadavku na kvalitu vyčištěné vody.