Výzkum a vývoj

RDI technology s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem hlavně v těchto oblastech:

  • Snižování obsahu kontaminantů v komunální odpadní vodě.

  • Tepelná likvidace kontaminantů ve vodě.

  • Likvidace skládkové odpadní vody.

  • Likvidace virů a choroboplodných zárodků v užitkové vodě,

  • Využití nanoželeza při čistění a úpravě vody.

Projekty vědy a výzkumu realizujeme, mimo jiné, ve spolupráci s:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum (VEC)

Agrotest fyto s.r.o.


Dotační projekty realizované v současnosti:

Vývoj nového způsobu čištění komunálních odpadních vod (tepelná likvidace kontaminantů)

Společnost RDI technology s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012475 "Vývoj nového způsobu čištění komunálních odpadních vod (tepelná likvidace kontaminantů)", v rámci OPPIK 2014-2020, Výzva IV programu podpory APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Projekt je zaměřen na čistění komunálních odpadních vod na bázi tepelné likvidace kontaminantů.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM - RPIC, spol. s r.o.