Výzkum a vývoj

RDI technology s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem hlavně v těchto oblastech:

  • Snižování obsahu kontaminantů v komunální odpadní vodě.

  • Tepelná likvidace kontaminantů ve vodě.

  • Likvidace skládkové odpadní vody.

  • Likvidace virů a choroboplodných zárodků v užitkové vodě,

  • Využití nanotechnologií při čistění a úpravě vody.


Dotační projekty realizované v současnosti:

Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru

Společnost RDI technology s.r.o. zahájila realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027350 "Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru", v rámci OPPIK 2014-2020, Výzva IX programu podpory APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU.

Projekt řeší navržení a sestrojení zařízení pro odsolování slané vody s využitím technologie reverzní osmózy a přípravu sorbentu s vysokou účinností s cílem eliminovat částečně bor ze slané vody před použitím navrhované technologie. Partnerem projektu je VŠB - TUO (Centrum nanotechnologií).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost TAIRA Consulting EU s.r.o.


Dotační projekty realizované v minulosti:

Vývoj nového způsobu čištění komunálních odpadních vod (tepelná likvidace kontaminantů)

Společnost RDI technology s.r.o. úspěšně ukončila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012475 "Vývoj nového způsobu čištění komunálních odpadních vod (tepelná likvidace kontaminantů)", v rámci OPPIK 2014-2020, Výzva IV programu podpory APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. 

Projekt je zaměřen na čistění komunálních odpadních vod na bázi tepelné likvidace kontaminantů.

Partnerem projektu je VŠB  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum (VEC)

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM - RPIC, spol. s r.o.